ഈ ലേഖയില്‍‍ തിരയുക

കൂത്താട്ടുകുളം ടൗണ്‍‍ സെന്‍റ് ജോണ്‍‍സ് സെന്‍ററില്‍ വി. ദൈവമാതാവിന്‍റെ വാങ്ങിപ്പുപെരുന്നാളും പരി. അബ്ദുല്‍‍ മിശിഹാ പാത്രിയര്‍ക്കീസിന്‍റെ ഓര്‍‍മപ്പെരുന്നാളുംകൂത്താട്ടുകുളം: കൂത്താട്ടുകുളം ടൗണ്‍‍ സെന്‍റ് ജോണ്‍‍സ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സിറിയന്‍ സെന്‍ററില്‍ വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്‍റെ വാങ്ങിപ്പുപെരുന്നാളും പരിശുദ്ധ അബ്ദുല്‍‍ മിശിഹാ പാത്രിയര്‍ക്കീസിന്‍റെ 96-ആം ഓര്‍‍മപ്പെരുന്നാളും ഓഗസ്റ്റ് 15-ആം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ആചരിയ്ക്കുമെന്നു് വികാരി ഫാ. ഗീവറു്ഗീസ് ഏലിയാസ് അറിയിച്ചു. രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കു് വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയും തുടര്‍‍ന്നു് നേര്‍‍ച്ചവിളമ്പും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും

0 അഭിപ്രായപ്രകടനം ഇവിടെ:

അഭിപ്രായം എഴുതൂ

പകര്‍പ്പനുമതി വിവരം

പകര്‍പ്പകാശ വിവരം പ്രത്യേകം പരാമര്‍‍ശിയ്ക്കാത്തവ പകര്‍പ്പവകാശനുമതിയുള്ളതായിരിയ്ക്കും. അവ എടുത്തു് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഈ ഉറവിടത്തെ ഉദ്ധരിയ്ക്കേണ്ടതാണു്.